Nevyhnutnou súčasťou poľovníka je kvalitná športová optika. Naša ponuka optiky pozostáva z ďalekohľadov, puškohľadov, monokulárov, laserových diaľkomerov značiek SWAROVSKI OPTIK, NIKON A Focus.

sportova optika

Ďalekohľady vám poskytnú možnosť pozerať dôležité detaily, ale i okolitú krásu prírody. Kvalitné ďalekohľady od výrobcov NIKON, Focus a SWAROVSKI poskytujú niekoľkonásobné priblíženie sledovaného objektu.

K presnému zasiahnutiu patria i diaľkomery, ktoré vám zmerajú vzdialenosť medzi vami a vašim objektom pre presné zamierenie zbraní. V našej ponuke nájdete predovšetkým laserové diaľkomery NIKON.

Neodeliteľnou súčasťou loveckých zbraní sú puškohľady. Toto optické zariadenie s osou sa umiestňuje na zbraň a vďaka nemu bude váš cieľ presne zamierený. Spoľahlivosť, a presnosť sú vlastnosťami puškohľadov značiek NIKON, SWAROVSKI OPTIK, Focus. Produkty týchto značiek uspokoja všetky vaše požiadavky v danej oblasti.

logo sportova optika